Een algemeen graf is geen eigen graf. In een algemeen graf worden binnen korte tijd drie personen begraven. Personen die tijdens het leven vreemden van elkaar waren. Kiest u voor een algemeen graf, dan is dat voor 10 jaar. Dit wil zeggen dat het graf na die 10 jaar geruimd mag worden. U mag op een algemeen graf wel een steen plaatsen, echter van beperkte afmeting. Ook kan het gebeuren dat op het graf nog twee andere stenen staan.
Bij een eigen graf, dit noemen we ook wel familiegraf, heeft degene op wiens naam het graf staat, een uitsluitend recht op het graf. Hier mogen dan ook alleen familieleden of andere door de rechthebbende persoon aangewezen personen, begraven worden. De kosten van een eigen graf zijn daardoor hoger dan de kosten van een algemeen graf.

 
Sitemap | Realisatie : Fontijn & Partners